கவிதை

என் முதல் மலை - அருண், கிள்ளான்

சரியான மழை - பா. அ. சிவம்

அவனைப் பற்றிய குறிப்புகள் - கோ. பாலமுருகன்

கலைந்த கனவுகள் - எம். கருணாகரன்

கவிதை சுமக்கும் சோகம் - ஏ. எஸ். பிரான்சிஸ்

கண்ணாடி மனிதன் - வெ. தேவராஜுலு

ஒரு நாள் கடவுளுடனும்.... - யோகி

 

 
Free Web Hosting